ZAMEK W NIEDZICY

Zamek w Niedzicy (również nazywany Dunajcem) usytuowany jest na stromej skale o wysokości 566 m npm. W latach 80-tych XX w. w momencie ukończenia budowy ogromnej zapory znacznie zmienił się zarówno wygląd jak i otoczenia zamku. Zachował się on do dziś praktycznie w całości. Najwyższa i jednocześnie najstarsza część zbudowana z kamienia wapiennego, z wysoką kwadratowa wieżą stanowi zamek górny. Oprócz wieży jest tam również kaplica z resztkami polichromii, mała część mieszkalna i niewielki dziedziniec ze studnią o głębokości 90 m. Jak opowiada legenda została wykopana przez jeńców tatarskich i połączona była z Dunajcem. Pod zamkiem górnym istniało więzienie, w którym prawdopodobnie więziono Janosika. Obecnie można tam jeszcze zobaczyć dyby. Zamek dolny jest otynkowany i posiada 3 baszty i basteje: narożną i kapliczną oraz bramną. Między zamkami dolnym i górnym znajduje się zamek średni z zabudowaniami mieszkalnymi. Na zamku górnym i średnim można zwiedzić komnaty, zawierające ekspozycje historii zamku i wyposażeniem siedziby szlacheckiej. Z dwóch tarasów widokowych można obejrzeć wspaniałą panoramę Pienin, zapory, zamek czorsztyński a nawet Tatry. W sezonie można zobaczyć spichlerz ze sztuką ludową Spisza. Na dole jest restauaracja.

Historia zamku jest dość burzliwa. Wznieśli go prawdopodobnie na początku XIV wieku bracia Rykolf i Kokosz Berzeviczni. W 1326 roku Kokosza oskarżono o defraudację i odebrano mu całe dobra spiskie.  Właścicielem zamku został wówczas Wilhelm Drugeth. Niedługo potem jednak warownia powróciła w ręce rodziny Brzeviczych. W tym czasie dokonano napadu na zamek. W 1528 roku zamek i ziemie otrzymał król Jan Zapolya, który następnie przekazał go Hieronimowi i Olbrachtowi Łaskim. Olbracht Łaski prowadząc hulaszcze życie, najpierw zamek zastawił  po to aby go w końcu sprzedać. I tak Niedzica trafiła w ręce Jerzego Horvatha, który przekształcił go w cudowną renesansową rezydencję. W tym czasie zamek znów oblegano i łupiono również wykorzystując armaty. Przechodził on z rąk do rąk aż w końcu po raz trzeci trafił we władanie Horvathów. Andreas Horvath żył w nim do śmierci. Zapamiętano go jako rganizatora hucznych zabaw. Ostatnim właścicielem warowni  przed I wojną światową była rodzina Salamonów.  Po skończonych wojnach zamek Dunajec nadal był własnością Salamonów, jednak znajdował się już na terytorium Polski.  Od 1948 roku zamek restaurowano. Odbudowano go i udostępniony zwiedzającym.  Jest on również obiektem zainteresowania reżyserów filmowych. To właśnie tutaj kręcony był m.in. „Janosik” czy „Wakacje z duchami”. W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku do filmu „Zemsta” na podstawie komedii Aleksandra Fredry robiono tutaj zdjęcia.